ድርጅቱ የተመዘገበበት ስም

 

/Name of the Company/

 

ኤፍ ኢ ኤም የግዥና አቅርቦት አገልግሎት ኃ/የተ/ግ/ማህበር

 

FEM Procurement & Supply Chain service P.L.C

 

ዋነኛ የንግድና አገልግሎት መስክ

/Main Business Areas/

 

የሎጂስቲክስ እና አቅርቦት አገልግሎት /Logistics Services/

 

ንግድ እና ስራ-አመራር የምክር አገልግሎት /Business & Mgt. Consultancy/

 

 

አድራሻ /Address/

ሜክሲኮ አደባባይ /Mexico-Square Mozambique Street/

ኬኬር ህንጻ /K Kare building/

5ፎቅ ቢሮ ቁ 509 /fifth floor & off no 509/

አዲስ አበባ /Addis Ababa/

ኢትዮጵያ /Ethiopia/

ስልክ ቁጥር /Phone No./

 

+251 515 82 88

ሞባይል /Cell Phone

 

+251 911 25 88 13/14

+ 251 911 48 41 09

ፋክስ /Fax No./

 

+251 553 15 02

ኢ-ሜይል /E-mail/

 

info@addischereta.com

 

ፓ.ሳ.ቁጥር /P.O.Box/

 

813

ድረ-ገጽ

www.addischereta.com

Your Contact Information

Your Feedback